Poraď nám

Kam umiestniť ďalšiu kameru?

24 * 60 =
18 - 6 =