Naživo še kukaš na

Kúpaľisko - Sídlisko III, Prešov

720p HD

Prešov - Sídlisko III, vihľad na ľetne kúpaľisko Sun Park

Vitrim, čeka še za obrazkami...