Naživo še kukaš na

Koľečkovi objazd - smer Soľivarska, Prešov

720p HD

Prešov, pohľad na koľečkovi objazd - smer Soľivarska

Vitrim, čeka še za obrazkami...