Naživo še kukaš na

Križovaňe drahoch pri Rusínskej, Prešov

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

720p HD

Prešov, Pohľad na mesco dze še križuje Rusínska zos Arm. gen. Svobodu

Vitrim, čeka še za obrazkami...