Naživo še kukaš na

Križovaňe drahoch Ľevočska - Obrancoch mieru, Prešov

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

720p HD

Prešov, 180° vihľad na mesco dze še Ľevočska križuje zos Obrancoch mieru a Vlada Clementisa

Vitrim, čeka še za obrazkami...