Naživo še kukaš na

Vihľad na Tri Koruny, Červený Kláštor

Ňeda še kukac naživo.
Višelaňe še popsulo.

720p HD

Červený Kláštor, vihľad na verch Tri Koruny i most cez rieku Dunajec

Vitrim, čeka še za obrazkami...